FAQ

O AKADEMII VSA

Co je hlavním cílem akademie?

Naučit děti dobře hrát fotbal a pracovat s míčem. Při trénincích učíme hráče vzájemnému respektu, dodržujeme platná pravidla fotbalu i naše pravidla nejen sportovního chování. Hráči si tak budují lásku k fotbalu v zábavné a přátelské atmosféře. Posilujeme sebevědomí mladých hráčů v mnoha aspektech, které jim mohou pomoci nejen v budoucí fotbalové kariéře, ale také v různých životních situacích.

V čem je akademie unikátní?

Díky menšímu počtu hráčů na jednoho trenéra mají hráči mnohonásobně větší šanci potkat se s míčem. Techniku práce s míčem učíme alternativními způsoby (zasekávačky, footwork, kličky, nahazovačky), máme zajímavé způsoby koordinace a rychlosti, používání rozvoje na způsob brainkinetik (zapojovaná, čísel, barev, různých složitostí ve cvičeních či hrách). V neposlední řadě učíme hráče pevné disciplíně a od toho se odvíjí na konci tréninku i dobrá zábava.

Kde všude má akademie své pobočky?

Akademie VSA prozatím působí v Kanadě (Vancouver), Ugandě (Kampala) a v České republice (Olomouc, Ostrava, Praha, Zlín).

Dají se někde sehnat podobné tréninky?

Akademií, které se snaží individuálně rozvíjet děti, začíná přibývat. My jsme však výjimeční svým přístupem k dětem a v kvalitním zaškolování trenérů. Působíme na třech kontinentech a chceme vybudovat síť akademie VSA po celém světě, aby se naše děti mohli propojovat, vytvářet nové přátelsví a sdílet lásku k fotbalu.

Komu jsou tréninky určeny?

Naše tréninky jsou určeny všem chlapcům a dívkám ve věku 6 až 13 let.

Proč musím splnit podmínky akademie?

Je složité vybudovat tým dobrých trenérů, otevřít skupiny hráčů a zároveň vyhovět všem požadavkům ze strany rodičů. Proto jsme upravili podmínky akademie, sjednotili a zjednodušili postupy. Prosím, respektuje naše podmínky. Seznamte se s nimi dopředu, a jsou-li pro vás obtížně splnitelná, zvažte svoji registraci u nás. Děkujeme.

Proč musím dodržovat pravidla chování?

Učíme vaše děti sportovnímu chování a pozitivnímu přístupu k sobě i k ostatním. Vytvořili jsme pravidla jako soubor chování hráčů na hřišti i pravidla pro rodiče. Během tréninků si vašich dětí, prosím, nevšímejte. Staráme se o ně my. Vaší přehnanou péčí a káráním jim v očích ostatních velmi ubližujete.

AKADEMIE POMÁHÁ

Podílí se akademie na charitě?

Ano, akademie pomáhá dětem v Ugandě. S pomocí kanadského sponzora se snaží docílit toho, aby se děti v Ugandě mohli učit něčemu novému. Mimo základní lidské pomoci vytváříme kvalitní tréninkové podmínky, fotbalové oblečení a platíme zkušené trenéry.

V roce 2016 VSA rozeběhla projekt Shoes for smiles (kopačky pro radost). Cílem tohoto projektu je sběr jakýchkoliv kopaček (ne však rozbitých, děravých, apod.), které dají možnost dětem v Ugandě kvalitněji trénovat. Za dva roky existence projektu jsme do Ugandy přivezli přes 1000 párů kopaček. V letošním roce 2019 máme aktuálně připraveno dalších 800 párů, a to vše díky vaší pomoci. Děkujeme.

Jak se mohu zapojit?

Máte volné nevyužité kopačky? Je vašemu dítěti náš dres už malý a vy ho dál nevyužijete? Přineste kopačky (umyté) a dres (vypraný) k nám. My se postaráme, aby udělaly radost dětem v Africe. Pokud jste z daleka, prosím kontaktujte nás a domluvíme se. 

REGISTRACE

Je registrace zpoplatněna?

Ne, registrace je zdarma.

Může mou registraci zrušit akademie?

Ano, a to v případech, kdy bude vaše dítě opakovaně vykázáno z tréninku pro nedodržování pravidel akademie. To platí i pro vás rodiče 🙂

TRÉNINKY – VŠEOBECNÉ INFORMACE

Co znamená UT, ST, IT?

Ukázkový trénink, skupinový trénink, individuální trénink.

Co musíme splnit před prvním tréninkem, abychom mohli začít?

Být řádně zaregistrováni, mít zaplacenou dopředu cenu za skupinový/individuální trénink, mít objednaný a zaplacený nebo již vlastněný dres akademie, odevzdat trenérovi nebo poštou na adresu akademie vámi vyplněný a podepsaný souhlas a prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Komu jsou tréninky určeny?

Naše tréninky jsou určeny chlapcům a dívkám ve věku 6 až 13 let.

Kde a jak trénujete?

Tréninky probíhají celoročně venku v našich zázemích. Akademie trénuje především na umělé trávě s osvětlením, a to i v zimním období.

Proč nejsou tréninky všude?

Naplňování tréninkových skupin v menších městech bylo problematické, proto jsme akademie zřídili pouze ve stabilních místech.

Proč jste změnili formu školního roku na celoroční trénování?

Z důvodu komplikací s pronájmy prostor a nenavazování časů našich zaběhnutých skupin s dalšími pronajaými prostory, které komplikovali život jak rodičům, tak akademii. S tím spojené právě přechody z umělé trávy do haly na zimu a následně zpět na jaře na umělou trávu. Následné letní přerušení akademie z důvodu letních prázdnin a kempů a složitý rozjezd skupin znova od září.

Proč je cílem mít ve skupině 10 hráčů?

Z důvodu růstu akademie. Mít otevřených 10 skupin ve kterých trénuje 5 dětí nám dává možnost trénovat 50 dětí, když bychom mohli trénovat klidně 100 dětí. Navíc máme osvědčeno, že skupina tvořená počtem 8 až 10 hráčů je ideální jak pro hráče, tak trenéra.

Proč se hraje i v zimě na umělé trávě?

Díky našim zkušenostem víme, že spousta rodičů v akademii, včetně dětí, preferují venkovní trénování. Má to pozitivní vliv na imunitu a zocelování hráčů.

Může trénink začít dřív a skončit později?

Ano, +/– 5 min. i když nebudou na hřišti všichni nebo téměř všichni hráči včas, nečekáme, a začínáme. Skončit dřív můžeme, když tak vyjde plánovaná jednotka tréninku a vaše děti jsou rychlé. Nezačneme však pozdě trénovat jen proto, že bychom chtěli zkrátit čas. Pokud se našemu trenérovi něco stane, snažíme se sehnat za něj náhradu.

Může se otevřít skupina v jiném místě než ve vašem zázemí?

Pokud máte speciální požadavky, kontaktujte nás.

Může akademie trénink zrušit?

Tréninky mohou být případně zrušeny z důvodu nepříznivého počasí nebo vyšší moci. V takovém případě vám akademie částku za zrušený trénink převede na další měsíc nebo vrátí nazpět peníze.

Můžete vyloučit hráče z tréninku, popřípadě z akademie?

Vaše dítě může být vykázáno bez náhrady za vrácení ceny z tréninku, pokud nebude dodržovat naše PRAVIDLA CHOVÁNÍ, stejně může být vykázáno i v případě, že pravidla a podmínky akademie nebudete dodržovat ani vy. Při opakovaném vykázání z tréninku nebo závažném porušování našich pravidel dítětem nebo vámi, může dojít až k vyloučení ze skupiny a ukončení registrace bez nároku na vrácení zaplacené ceny.

UKÁZKOVÝ/ ZKUŠEBNÍ TRÉNINK

Jaký je rozdíl mezi ukázkovým a zkušebním tréninkem?

Na ukázkový trénink pozveme zpravidla početnější skupinu dětí, kde jim představíme, jak probíhají naše tréninky. U zkušebního tréninku musíme prověřit zdatnost vašeho dítěte a podle jeho úrovně ho zařadit do skupiny, která je mu nejblíže. Vztahuje se k novým hráčům, kteří se v průběhu roku chtějí připojit k naší akademii.

Je ukázkový a zkušební trénink zpoplatněn?

Ne.

Kde ukázkové/zkušební tréninky probíhají?

Probíhají v našich zázemích.

Můžeme vás oslovit na UT i mimo zázemí akademie?

Můžete. Rádi se zkusíme dohodnout, když to bude ku prospěchu vás i akademie.

Už jsme s vámi trénovali v minulém roce – musí naše dítě projít znova zkušebním tréninkem?

Ne.

SKUPINOVÝ TRÉNINK

Jak poznám, jestli je pro mě lepší ST nebo IT?

Je to individuální, záleží na vašem rozhodnutí. ST je vhodný jako kolektivní trénink a je levnější. IT zahrnuje osobní přístup, odpovídá tomu ale také vyšší cena.

Můžu být registrován na ST i IT?

Ano.

Jakou mají ST výhodu?

ST má výhodu oproti IT, že se vzájemně poznají nejen hráči, ale i rodiče a vznikají tak díky VSA nová kamarádství či dokonce přátelství. Hráči se učí společně jak fotbalovým dovednostem, tak dobré morálce ve skupině a všichni musí táhnout za jeden provaz.

Kolik hráčů tvoří skupinu?

Minimální počet 4 hráči a maximální 10 hráčů/trenér.

Probíhá ST pravidelně či nepravidelně?

Pravidelně 1x týdně ve skupině, která má určený den i čas tréninku.

Kolik ST si mohu objednat?

ST se hradí na měsíc dopředu podle počtu tréninků v daném měsíci. Předplatíte si např. ST na každý pátek od 16:00 hod. a pak po všechny po sobě jdoucí pátky v měsíci máte možnost se tréninků účastnit.

Mohu si objednat jen jeden ST?

Ne.

Co když nepřijdeme na předplacený ST?

Trénink vám propadá, předplacená částka se nevrací.

Kde se ST konají?

V našich zázemích.

Trénuje se ST i o letních prázdninách?

Ano, ale musí se vše dopředu naplánovat. Nejlépe v průběhu června z důvodu dovolených jak vašich, tak i trenérů. Přes prázdniny pojedeme ve speciálním režimu.

Co je speciální režim?

Do 15. 6. vám zašleme email, který týden/týdne se trenér nebude moci účastnit tréninků (červenec-srpen). Vy už pouze napíšete, kolika tréninků se v návaznosti na výpadek trenéra přes prázdniny zúčastní vaše dítě a které jsou to termíny. Podle toho zaplatíte cenu do 25. června na celé letní prázdniny.

Musí se ST trénovat jen ve vašem zázemí?

Ano.

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

Jak poznám, jestli je pro mě lepší ST nebo IT?

Je to individuální, záleží na vašem rozhodnutí. ST je vhodný jako kolektivní trénink a je levnější. IT zahrnuje osobní přístup, odpovídá tomu ale také vyšší cena.

Můžu být registrován na ST i IT?

Ano.

Jakou má IT výhodu?

Trenér je schopen se zaměřovat přímo na detaily dítěte a odnaučit je špatným návykům, kde tohle je u ST mnohem složitější, a hlavně tam na to není dostatek času.

Probíhají IT pravidelně či nepravidelně?

IT probíhá spíše výjimečně. IT nesmí být v kolizi se ST, které mají VŽDY časově přednost. IT lze domlouvat jak ve všední dny, tak především v soboty a neděle.

Kolik IT si můžu objednat?

IT se hradí na měsíc dopředu podle počtu tréninků v daném měsíci. Předplatíte si např. IT na každý pátek od 15:00 hod. a pak po všechny po sobě jdoucí pátky v měsíci máte rezervovaný čas trenéra jen pro vaše dítě.

Je první trénink u IT zdarma?

Ne. Tento trénink je klasicky zpoplatněn.

Můžu si objednat jen jeden IT?

Ne, pouze v rámci prvního tréninku. Poté již klasicky platí předplacení IT na měsíc dopředu.

Co když nepřijdeme na předplacený IT?

Trénink vám propadá, předplacená částka se nevrací.

Kde se IT konají?

V našich zázemích.

Můžu IT trénovat i o letních prázdninách?

Ano, ale musí se vše dopředu naplánovat. Nejlépe v průběhu června z důvodu dovolených jak vašich, tak i trenérů. Přes prázdniny pojedeme ve speciálním režimu.

Co je speciální režim?

Do 15. 6. vám zašleme email, který týden/týdne se trenér nebude moci účastnit tréninků (červenec-srpen). Vy už pouze napíšete, kolika tréninků se v návaznosti na výpadek trenéra přes prázdniny zúčastní vaše dítě a které jsou to termíny. Podle toho zaplatíte cenu do 25. června na celé letní prázdniny.

Musí se IT trénovat jen ve vašem zázemí?

Ano.

PRÁZDNINY A STÁTNÍ SVÁTKY

Kdy akademie trénuje/netrénuje?

Akademie trénuje po celé období kalendářního roku, tedy i ve státní svátky a během školních prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, letní, atd.). Netrénujeme v období od 15. 12. do 2. 1, na Velikonoční pondělí.

Proč netrénujete od poloviny prosince do začátku ledna?

Z důvodu vánočních svátků.

Uhradil jsem dopředu cenu za tréninky a zapomněl, že jedeme na dovolenou. Vrátíte mi peníze?

Ne.

Plánujeme jet příští měsíc na dovolenou. Musím uhradit celou měsíční částku?

Ne, ale musíte o tom dopředu před uhrazením částky na daný měsíc informovat admina.

ZMĚNA SKUPINY

Jak můžu změnit skupinu?

Napíšete žádost se zdůvodněním adminovi.

Proč je složité změnit skupinu?

Je potřeba zjistit, zda je pro vaše dítě vhodná jiná skupina a jestli taková skupina vůbec existuje. Dále záleží na věku dětí ve skupině a jejich výkonosti. Pokud vše vyjde, nic nebrání skupinu změnit.

VSA VÝBAVA

Proč musím mít dres akademie?

Chceme, aby všichni naši hráči vystupovali jako tým.

Je možnost zakoupit i další výbavu kromě dresu?

Ano, máte možnost přes nás zakoupit i šortky, štulpny, mikinu, šusťákovou bundu a čepici. Barevnost této další výbavy naleznete v ceníku (ke stažení).

Jaký je způsob nošení oblečení? Máte nějaké požadavky?

Pokud je to možné, dodržujte prosím barvy akademie, které jsou oranžovo – modrá, případně neutrální černá – např. černé tepláky. Přizpůsobte tak i ostatní oblečení vašeho dítěte na trénink. Hráč musí nosit dres jako svrchní oblečení, abychom trénovali jako celek v barvách akademie.

Co tvoří dres akademie?

Je to oranžový dres s logem akademie. Pro představu, jak náš VSA dres vypadá, se podívejte na náš Facebook, Instagram a oblečení si můžete prohlédnout přímo na našich hráčích.

Mohu si na dres nechat natisknout jméno, přezdívku nebo číslo?

Ne, stávalo se, že si hráč objednal dres a byl mu malý. Rodič poté požadoval výměnu dresu za větší a nemohli jsme v těchto případech vyhovět.

Můžu si vybrat jiný typ dresu ve vašich barvách?

Za zvýhodněnou cenu objednáváme základní typy dresu s naším logem, jiné typy dresů neobjednáváme.

Můžu oblečení vrátit nebo vyměnit?

Ano, pokud zůstane v původním stavu a s visačkou.

Líbí se nám váš dres, můžu si ho objednat a nosit, i když nejsem registrován ve vaší akademii?

Ano, budeme jedině rádi. V prvé řadě nás prosím kontaktujte. Po dohodě s adminem a sdělení dodací adresy si pak můžete věci objednat v sekci registrace a ceny. Po připsání peněz na náš účet, včetně poštovného, vám budou věci zaslány poštou.

Mám u vás IT. Musím mít také váš dres?

Ano.

Proč musím mít dres i na kempech?

I na kempech jsme jeden tým a chceme podle toho vypadat.

Jakým způsobem máme uhradit objednávku VSA výbavy?

Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostním způsobem, a to na účet vedený u FIO banky 2601479124/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče (bez lomítka) a do poznámky jeho příjmení a jméno.

CO S SEBOU NA TRÉNINK

Jakou obuv potřebuju na tréninky?

Vzhledem k tomu, že naše zázemí jsou ve většině případů na umělé trávě, tak ideálně turfy (je to dobrá prevence proti zraněním), případně kopačky s gumovými špunty.

V čem bude dítě trénovat v zimě na umělé trávě?

Doporučujeme hráčům nosit vlastní termo prádlo. Také je tu možnost koupit další výbavu v barvách akademie (šortky, štulpny, mikinu, šusťákovou bundu a čepici).

Proč musíme hlásit zdravotní problémy, kontaktní čočky, brýle atd.?

Naši trenéři musí vědět, zda je vaše dítě alergické, zda nosí čočky v případě úrazu apod.

Můžete hráče vyloučit z tréninku, když zapomene dres?

Dítě vyloučíme pouze v případě, že bude dres zapomínat opakovaně.

Musím nosit dres akademie jen na tréninky?

Nemusí. Může jej nosit kdekoliv, ale platí, že nás bude vždy řádně reprezentovat.

KEMPY – VŠEOBECNÉ INFORMACE

Komu jsou kempy určeny?

Kempů se mohou účastnit všechny děti ve věku od 7 do 12 let. Účastníci nemusí hrát fotbal v žádném fotbalovém klubu, nemusí být registrovaní jako sportovci a ani být členy akademie. Kempy jsou určeny všem, kdo mají rádi sport, především fotbal, chtějí se něco naučit a užít si aktivní zábavu přes prázdniny. V kempu máme pro děti celodenní program (bazén, kino, turnaj, přednáška atd.), k tomu profesionální tréninkové jednotky a spousty zábavy.

Kde kempy probíhají?

Kempy probíhají ve sportovních areálech na hřištích a jejich technických zázemích v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Co na kempech děláte?

Kempy jsou realizovány s cílem zajištění tréninkového programu pod vedením profesionálních trenérů pro mladé hráče, kteří potřebují přijímat další informace pro svůj individuální rozvoj jak formou opakujících se cvičení, tak formou doprovodných aktivit (přednášky, sportovní nebo kulturní aktivity, individuální nebo týmové soutěže), které hráče učí vzájemnému respektu. Mimo to si užíváme i spousty dalších mimo fotbalových zábavných aktivit.

Jak je to se stravováním?

Součástí kempů je celodenní pitný režim, svačiny a teplé obědy. Je-li vaše dítě alergické na nějakou potravinu, dejte nám to včas vědět, abychom mohli zajistit náhradní stravu.

Co budeme na kempech potřebovat?

Na prvním kempovém dni je třeba trenérovi odevzdat vytištěný a podepsaný souhlas a prohlášení o zdravotní způsobilosti (bez něj nebude účast vašeho dítěte možná). Dále budete potřebovat dres akademie (pokud nemáte, dostanete), vlastní sportovní oblečení, kopačky, pití, kapesné, plavky, ručník, sluneční krém, brýle, nazouváky, léky (jestli užívá) a dobrou náladu.

Jaký je program na kempech?

8:00– 8:30     sraz

8:30– 9:00     příprava na trénink

9:00– 10:15    tréninková jednotka

10:15–10:45    svačina

10:45–11:45    fotbal, lightning (zábavná hra z Kanady)

11:45–12:00    úklid, přechod na oběd

12:00–13:00   oběd, odpočinek

13:00–16:00   odpolední program

16:00                konec

Jaká je cena kempů?

Za přihlášku do kempů neúčtujeme žádný registrační poplatek. Cena kempů zahrnuje fotbalovou přípravu a speciální tréninky naší akademie, další zábavu dle počasí a možností v lokalitě, celodenní pitný režim, dopolední svačinu a teplý oběd. Pro hráče, který již s námi trénuje a vlastní VSA dres je cena stanovena na částku 3.000 Kč. Pro ostatní účastníky kempu je cena stanovena na 3.500 Kč, tito hráči od nás obdrží nový VSA dres.

Kdy je splatnost kempů?

U příměstských kempů je nutná platba předem, a to nejpozději do 20. 6. V případě, že se přihlásíte později, závisí platba kempu na datu vaší přihlášky.

Jakým způsobem máme uhradit cenu za kemp?

Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostním způsobem, a to na účet vedený u FIO banky 2601479124/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče (bez lomítka) a do poznámky příjmení a jméno.

Mé dítě je alergické na lepek – zařídíte mi bezlepkovou stravu?

Když o alergii budeme vědět předem, jsme schopni to zařídit. Počítejte však s tím, že cena za kemp může vzrůst o další náklady.

Jsme vegetariáni (vegani). Zajistíte dceři vegetariánské (veganské) jídlo?

Když o tom budeme vědět předem, jsme schopni to zařídit. Počítejte však s tím, že cena za kemp může vzrůst o další náklady.

Syn má speciální stravu (alergik) a jídlo mu musíme připravovat sami. Je možnost dítěti dát jídlo sebou, dá se oběd někde ohřát? Jaká pak bude cena za kemp?

Ano. Jsme schopni to zařídit a domluvit se na ceně. Kontaktujte prosím admina.

ZRUŠENÍ KEMPŮ

Může akademie zrušit kemp?

Kempy se konají za každého počasí. Pokud by byl kemp zrušen, vrátíme vám peníze. Pokud by byl kemp zrušen částečně, vrátíme vám poměrnou část peněz.

Můžu zrušit přihlášku do kempu?

Ano, v takovém případě se obraťte na admina.

Když zruším kemp, vrátíme mi peníze?

Pokud zrušíte kemp ve lhůtě nejpozději do 30. 6., vrátíme vám 50 % ze zaplacené částky. Pokud zrušíte kemp ve lhůtě po 1. 7., nemůžeme vám bohužel vrátit nic.

CENY – VŠEOBECNÉ INFORMACE

Proč musím platit pravidelně?

I my máme své závazky a musíme za ně pravidelně platit. Proto i po vás chceme totéž.

Proč musím platit předem?

Stávalo se nám, že rodiče předem neplatili, trenéři jejich dítě odtrénovali, a rodiče pak své děti odhlásili nebo přestali posílat na tréninky. Akademii tak vznikla škoda.

Proč musí být platba na účtu akademie předem do 25. dne v měsíci?

Musíme spárovat všechny přijaté platby s našimi hráči tak, aby před prvním tréninkem v dalším měsíci bylo všem jasno. Když nebudeme mít od vás platbu, vaše dítě na prvním a dalším tréninku neodtrénujeme tak dlouho, dokud nám na účet nepřijde platba. Pak ale blokujete jak své dítě, tak nás.

Co když začnu trénovat v průběhu měsíce?

Zaplatíte jen poměrnou část, kterou máte před sebou.

Proč nemůžu platit hotově?

Všechny platby bereme transparentně přes účet. Žádný trenér od vás nepřijme platbu v hotovosti.

Co když zapomenu zaplatit?

Oznamte to co nejdříve adminovi a neprodleně zaplaťte. Na dalším se domluvíme operativně.

Nezaplatil jsem včas, platba přišla na účet akademie až 4. 10. Syn přišel 2. 10. na trénink, ale trenér ho odmítnul trénovat. Vrátí se mi částka za trénink, když jsem ji zaplatil (sice pozdě), ale syn trénink neměl?

Bohužel, poměrnou část vám nevrátíme.

Co když vám zaplatím omylem víc?

Všechny platby navíc vám vždy vrátíme zpět.

Jakým způsobem máme uhradit cenu za tréninky?

Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostním způsobem, a to na účet vedený u FIO banky 2601479124/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče (bez lomítka) a do poznámky příjmení a jméno. Trenér od vás nikdy nepřijme platbu v hotovosti.

VRÁCENÍ CENY

Pokud se nebudeme moci účastnit tréninku ať z jakéhokoliv důvodu, vrátíte mi cenu?

Akademie bohužel nemůže vracet peníze hráčům, kteří svou účast v akademii předčasně z vlastní vůle ukončili, ani nemůže poskytovat slevy za neúčast pro nemoc nebo jiné komplikace. Peníze není možné vrátit ani v případě, že je vaše dítě vyloučeno na základě nedodržení pravidel akademie. Platí jak u skupinového, tak u individuálního tréninku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Proč budete mé dítě fotografovat a natáčet?

Prezentujeme činnost akademie na našich stránkách a sociálních sítích.

Kde se fotky nebo videa mohou objevit?

Na našich stránkách, Facebooku, Instagramu a YouTube. Další zpracování snímků třetí stranou nemůžeme ovlivnit.

Můžu si fotky a videa z akademie dát na své sociální sítě a instagram?

Budeme jedině rádi. I my jsme na naše absolventy pyšní.

Co mám udělat, když nesouhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografiía videí mého syna?

Pokud byste nesouhlasili s pořizováním fotografií a videí, musíte to výslovně písemně uvést v dokumentech akademie nebo sdělit administrátorovi, a my to budeme respektovat.

Volf Soccer Academy, z. s.

se sídlem: Josefa Beka 484/4, Slavonín, 783 01 Olomouc,
zapsaný do spolkového rejstříku, spisová značka: L 15801 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05864950, neplátce DPH
Bankovní účet: 2601479124 / 2010 (FIO banka)